parallax background

... Wij versterken uw relaties

Privacyverklaring


Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Strikwerda & Smit Promotions B.V, Greate Wierum 2, 8642WD Lytsewierrum.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Strikwerda & Smit Promotions B.V kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Strikwerda & Smit Promotions B.V, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Strikwerda & Smit Promotions B.V verstrekt. Bij Strikwerda & Smit Promotions B.V kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: • Je voor- en achternaam • Je adresgegevens • Je telefoonnummer • Je e-mailadres • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
Waarom Strikwerda & Smit Promotions B.V deze gegevens nodig heeft
Strikwerda & Smit Promotions B.V verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Strikwerda & Smit Promotions B.V je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.
Hoelang Strikwerda & Smit Promotions B.V gegevens bewaart
Strikwerda & Smit Promotions B.V bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.
Delen met anderen
Strikwerda & Smit Promotions B.V verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Strikwerda & Smit Promotions B.V worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Strikwerda & Smit Promotions B.V gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@strikwerdasmit.nl. Strikwerda & Smit Promotions B.V zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Beveiliging en SSL
Strikwerda & Smit Promotions B.V neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Strikwerda & Smit Promotions B.V maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Strikwerda & Smit Promotions B.V verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Strikwerda & Smit Promotions B.V op via info@strikwerdasmit.nl.
Contact
Https://www.strikwerdasmit.nl/ is een website van Divites. Strikwerda & Smit Promotions B.V is als volgt te bereiken: • Postadres: Greate Wierum 2, 8642WD Lytsewierrum • Vestigingsadres: Greate Wierum 2, 8642WD Lytsewierrum • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel 01159148 • Telefoon: 0515 – 520 770 • E-mailadres: info@strikwerdasmit.nl
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.